Telefon

+90 530 907 35 70

Takıntı Hastalığı (Obsesif-Kompulsif Bozukluk)

Takıntı Hastalığı (Obsesif-Kompulsif Bozukluk)

Takıntı Hastalığı (Obsesif-Kompulsif Bozukluk)

Obsesyonyonlar (takıntılar), zorlayıcı ve istenmeyen karakterde, kişinin zihnine tekrar tekrar gelen, rahatsız edici düşüncelerdir. Kişi obsesyonları çeşitli eylem ya da düşüncelerle görmezden gelmeye, baskılamaya veya nötralize etmeye çalışır.Kompulsiyonlar ise kişinin ya obsesyona bir cevap olarak yaptığı ya da katı ve kuralcı bir şekilde yapmak zorunda hissettiği tekrarlayıcı davranıs ya da zihinsel eylemlerdir. Çocukluk çağında OKB sıklığı %1-2 arasında değişen oranlarda görülmektedir. Çocukluk döneminde erkek çocuklarda kız çocuklardan daha fazla görülürken ergenlik ve erişkinlik döneminde kız erkek oranı yakındır.

Çocuklarda;kirlenme, kendine ya da yakınlarına kötü bir şey olacağı düşüncesi, simetri, ahlaki ve dini konularda takıntılar yaygınken, kompulsiyonlar arasında yıkama, kontrol etme ve tekrarlama yaygındır.

Takıntı Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir? 

Obsesif kompulsif Bozukluk tedavisinde birinci basamak bilişsel davranışçı terapidir. Bu terapide hekim, çocuğun takıntıları ve obsesyonları için bir formulasyon oluşturur ve bunu çocukla paylaşır. Bilişsel yeniden yapılandırma, maruz bırakma, tepki önleme gibi teknikleri kullanarak terapiyi uygular. Kademeli bir şekilde çalışılarak çocuğun takıntılarla mücadelesinde ona yol gösterir. Gerekli gördüğü durumlarda terapiyle birlikte ilaç tedavisi de başlanabilmektedir.