Telefon

+90 530 907 35 70

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türk Tabipler Birliği – İzmir Tabip Odası

Türkiye Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği

Türkiye Psikiyatri Derneği

Dr.Abdulkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü