Telefon

+90 530 907 35 70

Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Disleksi, en sık rastlanan öğrenme bozukluklarından biri olup; okuma bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Disleksi; kişinin takvim yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma başarısının beklenenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Ancak bu okuma zorluğu duyusal bir bozuklukla ilişkili olmamalıdır.

Şu an günümüzde Özgül Öğrenme Güçlüğü tanısı altında Disleksi (Okuma Bozukluğu), Diskalkuli (Matematik Bozukluğu) ve Disgrafi (Yazılı Anlatım Bozukluğu) ile birlikte sınıflandırılmaktadır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukta Hangi Belirtiler Olabilir?

Okuma hızının beklenenin altında olabilir, okumakta zorlanabilir, okurken harf atlama, kelimeleri değiştirerek okuma, harfleri birbirine karıştırma, okuduğunu anlama ve anlatmada zorlanma gibi belirtileri olabilir.

Ayrıca yazarken harf atlayabilir, rakamları ters yazabilir, ayların sırasını, haftanın günlerini sıralamada zorlanabilir.

Temel matematik kavramlarını anlama, sayıları sıralama, matematiksel işlemleri yapma ve matematiksel problemleri çözme konusunda güçlükler yaşanabilir.

Çocuğunuzda Bu Belirtiler Varsa Ne Yapmalısınız? 

Erken teşhis ve erken müdahale önemlidir, bu nedenle özgül öğrenme güçlüğü (disleksi) belirtileri gösteren bir çocuğunuz varsa çocuk ve ergen psikiyatri uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Çocuk ve ergen psikiyatristi gerekli olan incelemeleri yaparak çocuğa en uygun tedavi programını sunacaktır.

Ayrıca disleksi tanılı çocuklarda sıklıkla dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu da olabileceğinden dolayı dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu da değerlendirilecektir.