Telefon

+90 530 907 35 70

Kekemelik

Kekemelik

Kekemelik

Kekemelik, konuşma akıcılığını etkileyen bir konuşma bozukluğudur.

Kekemelik Nedir?

Kekemelik, kişinin konuşma sırasında tekrarlar, uzatır veya bloke olmalarıyla karakterize edilen bir konuşma bozukluğudur. Bu durum, konuşma akıcılığını olumsuz etkileyebilir ve kişinin kendine güvenini zedeleme potansiyeline sahiptir. Kekemelik, genellikle çocukluk döneminde başlar, ancak yaşam boyu devam edebilir.

Belirtiler

Kekemelik belirtileri şunları içerebilir:

Ses ve Kelime Tekrarları: Kişi, bazı sesleri, harf veya kelimeleri tekrarlar.

Ses Uzatmaları: Konuşurken belirli sesleri uzatır, örneğin “sssoo” yerine “so” der.

Konuşma Blokajları: Konuşma sırasında aniden duraklamalar veya blokajlar olabilir.

Bedensel Hareketler: Kekemeliğin bir parçası olarak bedensel tikler veya hareketler görülebilir.

Sosyal İzolasyon: Kekemelik, kişinin sosyal etkileşimden kaçınmasına neden olabilir.

Nedenler

Kekemeliğin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, aşağıdaki faktörler bu bozukluğun gelişimine katkıda bulunabilir:

Genetik Yatkınlık: Aile öyküsünde kekemelik olan bireylerde risk artabilir.

Beyin Fizyolojisi: Beyindeki bazı fizyolojik farklılıklar kekemeliğe yol açabilir.

Çevresel Faktörler: Stres, anksiyete veya travmatik deneyimler, kekemelik gelişimine etki edebilir.

Kekemelik Tedavisi

Kekemelik tedavisi, bireysel ihtiyaçlara göre belirlenir ve şunları içerebilir:

Konuşma Terapisi: Dil ve konuşma terapistleri, kekemelik tedavisinde etkili bir rol oynarlar.

Davranış Terapisi: Bazı durumlarda, davranış terapisi kekemelik üzerinde olumlu etkiler gösterebilir.

İlaç Tedavisi: Kekemeliği tedavi eden bir ilaç yoktur. Ancak kekemeliğe eşlik eden kaygı bozukluğu varsa, ya da heyecanlandığında konusma sırasında takılmalar artıyorsa, sosyal fobik özellikler varsa bunlara yönelik kullanılan ilaçlar konusma sırasındaki tekrarlamaları azaltabilmektedir.

Aile Destek: Aile üyeleri, çocuklarının kekemelik tedavisinde destekleyici bir rol oynayabilirler.

Kekemelik, kişinin konuşma akıcılığını etkileyen bir konuşma bozukluğudur, ancak uygun tedavi ile kontrol altına alınabilir. Erken teşhis ve tedavi, kekemeliğin etkilerini azaltabilir ve kişinin konuşma becerilerini geliştirebilir.