Telefon

+90 530 907 35 70

Depresyon

Depresyon

Depresyon

Çocukluk Çağı Depresyonu

Çocuk ve ergenlerde major depresif bozukluk, kişinin günlük yaşamında belirgin işlevsellik kaybına yol açan; sosyal uyumunu, bilişsel ve duygusal gelişimini etkileyen bir psikiyatrik bozukluktur. Tedavi edilmediğinde çocuğun okul başarısında düşme, aile ilişkilerinde bozulma, kendine zarar verme davranışında artış gibi durumlar yaşanabilir.

Çocukluk Çağı Depresyonunda Belirtiler 

Çocuklarda depresyonun belirtileri yetişkinlerdekinden farklılık gösterebilir. Depresyon yetişkinlerde daha çok mutsuzluk, keyifsizlik ile  giderken, çocuklarda her zaman üzüntü, mutsuzluk karamsarlık ile kendini göstermeyip bazen sadece öfke kontrol sorunları ve irritabilitede artışla da  gidebilir. Ayrıca bazı çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, baş ağrısı gibi fiziksel belirtilerin altında yatan neden depresyon olabilir.

Çocuk ve Ergenlerde Depresyonda Yaygın Belirtiler: 

  • Çökkün duygudurum ve/veya İrritabilite
  • İştah değişiklikleri (artış veya azalma)
  • Uykusuzluk veya aşırı uyuma
  • İlgisizlik ve enerji kaybı
  • Okul başarısında düşüş
  • Arkadaşlarla iletişimde azalma
  • Aşırı öfke veya irritabilite
  • Kendine zarar verme düşünceleri veya davranışları

Çocuklarda Depresyon Neden Olur? 

Yapılan bilimsel çalışmalar genetik faktörlerin depresyonda rolünün % 50 civarında olduğunu göstermektedir. Aile içi iletişim sorunları, olumsuz yaşam olayları, çocukluk travmaları, boşanma, yanlış anne baba tutumları, akran zorbalığı, kardeş doğumu gibi çevresel faktörler de depresyonu tetikleyebilmektedir.

Çocuklarda Depresyonda Tedavi Seçenekleri

Çocuklarda depresyonda bilişsel davranışçı terapi etkinliği kanıtlanmış konuşarak terapi yöntemleri arasında yer almaktadır. Bunun yanında hekiminiz uygun labaratuar testlerini isteyebilir. Gerekli gördüğü durumlarda ilaç tedavisi ekleyebilir. Bunun dışında depresyona neden olan aile tutumları, okulla ilgili stresörler ya da diğer faktörlerin de tespit edilip müdahale edilmesi çok önemlidir.

Çocuğunuzda yukarıda bahsedilen belirtilere benzer durumlar olduğunda çocuk psikiyatri uzmanına başvurmanız önerilir. Unutmayın, çocuklarda depresyonla mücadele etmek için erken hareket etmek, uzun vadeli olumlu sonuçlar elde etmede önemlidir.