Telefon

+90 530 907 35 70

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

Çocuklar için kullanılan Bilişsel Davranışçı terapi (BDT) uygulaması, çocuk/ergen ve ebeveyne belirli becerileri ve baş etme yollarını öğretmeyi amaçlayan yapılandırılmış bir terapi yöntemidir. Bilişsel Davranışçı Terapi; düşünce, duygu, davranış ve bu üç bileşen arasındaki ilişkiye; düşüncelerin duygu ve davranışları nasıl etkileyip yönlendirdiğine odaklanan bir terapi yaklaşımıdır. Kaygı bozuklukları, depresyon, davranış problemleri, fobiler, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlarda sıkça kullanılan ve etkinliği ispatlanmış, kanıta dayalı bir terapi protokolüdür. 

Terapi sürecinde çocuğun gelişim düzeyi ve gereksinimlerine uygun şekilde yapılandırılmış teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler arasında bilişsel yeniden yapılandırma, kendini izleme, aktivite planlama, maruz bırakma, sistematik duyarsızlaştırma, gevşeme egzersizleri eğitimi, sosyal beceri eğitimi, problem çözme eğitimi yer almaktadır.

Bazı durumlarda gerekli görülmesi halinde bilişsel davranışçı terapiye ek olarak ilaç tedavisi de uygulanabilir. İlaç tedavisi bireyin terapide verilen ödevleri uygulamasını ve davranış değişikliklerini sağlamasını kolaylaştıran bir yöntemdir. Bazı durumlarda bireye ulaşmak için tek çare olabildiği için uzman önerisinde ilaç kullanımı göz önünde bulundurulmalıdır.  İlaç ile bilişsel davranışçı terapi birlikte verilmesi sorunların tekrar meydana gelmemesinde önemlidir. Sadece ilaç tedavisi sorunların tekrar meydana gelmesine neden olabilmektedir. Kalıcı çözümler elde edebilmek için yapılması gereken doğru çözümü uzman kontrolü altında uygulamaktır.